Yrityksen toimintakäytännöt

Laadun- ja ympäristönhallintajärjestelmät sekä FSC-alkuperäketjua koskeva käytäntö

31. lokakuuta 2023

Visionamme on olla aaltopahvipakkausyritys, joka rakentaa kestävää ja turvallista maailmaa.

Olemme sitoutuneet FSC:n visioon olla yritys, joka suojelee maapallomme metsiä sekä nykyisten ja tulevien sukupolvien sosiaalisia, ekologisia ja ekonomisia tarpeita ja oikeuksia.

Missionamme on keskittyä asiakkaisiimme, jotta voimme ymmärtää ja täyttää heidän tarpeensa ja odotuksensa, ja tehden osamme sosiaalisesti vastuullisessa yhteisössä.

Arvoihimme kuuluu laatu, ihmissuhteet ja kestävä ympäristö.

Voidaksemme taata erinomaisen laadun ja asiakkaidemme tarpeiden täyttämisen, yrityksemme tarjoaa palveluitaan Liettuan tasavallan pakollisen lainsäädännön, standardien sekä suositeltujen toimintatapojen mukaisesti. Yritys pyrkii toimimaan sosiaalisesti vastuullisella tavalla neljällä osa-alueella, joita ovat yritystoiminta, ympäristö, työntekijöiden kohtelu, sekä yhteiskunta.

Yritys kehittää tuotteidensa laatua jatkuvasti vastatakseen asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin.

Yritys takaa, että tuotteet ovat korkealuokkaisinta laatua, raaka-aineiden tuottajat on valittu vastuullisesti, tuotteiden tuotantolaatu täyttää korkeatkin standardit, ja negatiiviset ympäristövaikutukset pyritään minimoimaan.

Yrityksen hallinto

 • on sitoutunut varmistamaan integroidun hallintajärjestelmän jatkuvan kehittämisen ja parannukset ISO 9001:2015- sekä ISO 14001:2015-standardien mukaisesti, sekä kehittämään sen suorituskykyä ja ympäristötehokkuutta
 • on sitoutunut pysyvästi keskittymään laadun, ympäristönsuojelun, pakkaushygienian sekä työterveyden ja -turvallisuuden standardien kehittämiseen
 • on omistautunut kunnioittamaan sitoumuksiaan ja lakisääteisiä vaatimuksiaan, mukaan lukien osakkaidensa odotuksia
 • on sitoutunut suojelemaan ympäristöä ehkäisemällä saasteita ja onnettomuuksia, ja käyttämällä luonnon resursseja kestävällä tavalla
 • on omistautunut kehittämään tuotantoprosesseja ja työyhteisön toimintatapoja
 • on sitoutunut työskentelemään vain luotettavien tuottajien kanssa varmistaakseen, että niiden tuottamat materiaalit ja palvelut sekä työntekijöiden olosuhteet ovat oman yrityskäytäntömme mukaisia
 • on omistautunut täyttämään FSC-standardin vaatimukset kaikissa toimissaan
 • on sitoutunut tarjoamaan henkilöstölleen teoreettista ja käytännöllistä koulutusta ja etuja voidakseen kehittää heidän ammattitaitoaan, painottaen vahvasti henkilökohtaista vastuuta erinomaisessa suoriutumisessa
 • on sitoutunut onnettomuuksien ja työperäisten sairauksien systemaattiseen ehkäisemiseen, teknisten innovaatioiden ja kehittyneiden teknologioiden käyttöön, sekä tarjoamaan yrityksen työntekijöille turvallisen työympäristön
 • on sitoutunut tunnistamaan työntekijöiden panokset ja luovat aloitteet sekä luomaan kannusteita auttaakseen heitä pyrkimään parempiin tuloksiin

Yritys takaa, ettei se ole suorasti tai epäsuorasti osallisena seuraaviin:

 • laittomat hakkuut ja laiton puu- ja metsätaloustuotteiden kauppa
 • ihmisoikeuksien rikkomukset metsätaloudessa
 • suojelun kohteena olevien metsien hävitys metsätaloustoimien kautta
 • suurten metsäalueiden muuttaminen istutuksiksi tai muuksi ei-metsäalueeksi
 • geneettisesti muunneltujen organismien jakelu metsätaloustoimissa
 • minkä tahansa kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleissopimuksen kohdan rikkominen, kuten ne on määritelty vuoden 1998 julistuksessa työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista

Laatuun, ympäristöön ja FSC-alkuperäketjuun liittyvät toimintakäytännöt tunnistetaan ja ymmärretään ja niiden mukaan toimitaan kaikilla yrityksen toimintatasoilla.

A-PAK Ltd:n johtaja
Eglė Balandytė

Sijaintimme

Sijaintimme

A-PAK Ltd.

Osoite
S. Lozoraičio g. 17E,
Garliava, Kaunas district.
LT-53228, Lithuania