Odpowiedzialność społeczna

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu – Spółka jest odpowiedzialna za wpływ swojej działalności na środowisko i społeczeństwo. Zobowiązuje się do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań systemowych, aby sprostać wyzwaniom społecznym, środowiskowym i w zakresie szeroko pojętego dobrobytu gospodarczego.

Popieramy cele ONZ i wdrażamy je odpowiedzialnie w naszej firmie.

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczać pustynnienie, powstrzymywać i odwracać proces degradacji gleby oraz powstrzymać utratę różnorodności biologicznej
Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność
Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi
Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt

Certyfikaty

FSC-STD-40-004

Bureau Veritas Certification Holding SAS zaświadcza, że firma wdrożyła system kontroli grup produktów FSC™ zgodny z systemem certyfikacji Forest Stewardship Council™.

ISO 14001:2015

Certyfikat G-Certi poświadcza, że A-PAK UAB spełnia podstawowe wymagania i zakres certyfikacji według ISO 14001:2015 Systemy Zarządzania Środowiskowego.

ISO 9001:2015

Certyfikat G-Certi poświadcza, że A-PAK UAB spełnia podstawowe wymagania i zakres certyfikacji według ISO 9001:2015 Systemy Zarządzania Jakością.
Nasz zakład

Nasz zakład

A-PAK sp. z o.o.

Adres
S. Lozoraičio 17E,
Godlewo, Okręg kowieński
LT-53228, Litwa