Socialinė atsakomybė

Įmonės socialinė atsakomybė – įmonė atsakinga už jos poveikį aplinkai ir visuomenei.
Įmonė ieško novatoriškų sisteminių socialinių, aplinkosaugos ir platesnių ekonominės gerovės problemų sprendimų.

Palaikome JT iškeltus tikslus ir atsakingai pritaikome bendrovėje.

Bandome pasiekti kartu

Saugoti, atkurti, skatinti darnų žemės ekosistemų naudojimą, darniai valdyti miškus, kovoti su dykumėjimu, sustabdyti žemės degradaciją, sustabdyti bioįvairovės praradimą

Plėtoti atsparią infrastruktūrą, skatinti visa apimančią ir darnią industrializaciją ir skatinti inovacijas

Skatinti tvarų, visa apimantį ir darnų ekonominį augimą, produktyvų įdarbinimą ir tinkamą darbą

Užtikrinti sveiką gyvenimą ir skatinti visų amžiaus grupių gerovę

Sertifikatai

mus rasite
UAB „A-PAK"