Socialt ansvar

Företagets sociala ansvar

Företagets sociala ansvar – företaget är ansvarigt för sin miljömässiga och sociala påverkan. Det har åtagit sig att hitta innovativa, systemiska lösningar på sociala, miljömässiga och bredare ekonomiska välståndsutmaningar.

Vi stöder FN:s mål och tillämpar dem på ett ansvarsfullt sätt inom företaget.

Företagets sociala ansvar

Våra gemensamma mål

Skydda, återställa och främja en hållbar användning av jordens ekosystem, förvalta skogarna på ett hållbart sätt, ta itu med ökenspridning, vända markförstöring och förhindra förlust av biologisk mångfald.
Utveckla motståndskraftig infrastruktur, främja en inkluderande och hållbar industrialisering och stimulera innovation.
Främja hållbar, inkluderande och balanserad ekonomisk tillväxt, effektiv sysselsättning och kvalificerat arbete.
Möjliggöra en hälsosam livsstil och uppmuntra till välbefinnande i alla åldrar.

Certifikat

FSC-STD-40-004

Bureau Veritas Certification Holding SAS intygar att företaget har infört FSC™-produktgruppernas kontrollsystem i enlighet med Forest Stewardship Council™-certifieringssystemet.

ISO 14001:2015

G-Certi Certificate intygar härmed att UAB ”A-PAK” uppfyller standardkraven och omfattningen enligt följande ISO 14001:2015 Miljöledningssystem.

ISO 9001:2015

G-Certi Certificate intygar härmed att UAB ”A-PAK” uppfyller standardkraven och omfattningen enligt ISO 9001:2015 för kvalitetsledningssystem.
Vår plats

Vår plats

A-PAK Ltd.

Adress
S. Lozoraičio str. 17E,
Garliava, Kaunas distrikt
LT-53228, Litauen