Samfunnsansvar

Bedriftens sosiale ansvar

Bedriftens sosiale ansvar – Selskapet er ansvarlig for sin miljømessige og sosiale påvirkning. Det er forpliktet til å finne innovative, systemiske løsninger på sosiale, miljømessige og bredere økonomiske velstand utfordringer.
Vi støtter FNs mål og anvender dem ansvarlig i selskapet.
Bedriftens sosiale ansvar

Våre felles mål

Beskytte, gjenopprette, fremme bærekraftig bruk av jordens økosystemer, forvalte skoger bærekraftig, takle ørkenspredning, reversere jord forringelse og forhindre tap av biologisk mangfold
Utvikle robust infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og stimulere innovasjon
Fremme bærekraftig, inkluderende og balansert økonomisk vekst, effektiv sysselsetting og kvalifisert arbeid
Aktivere en sunn livsstil og oppmuntre til velvære for alle aldre

Sertifikater

FSC® C145005

FSC® (Forest Stewardship Council®) er en internasjonal organisasjon som fremmer ansvarlig skogforvaltning over hele verden.

Det internasjonale FSC®-sertifikatet for produksjonskjeden gir en garanti for «A-PAK». kunder at råvarene til tilsvarende merkede produkter er levert av produsenter som jobber bærekraftig, og samtidig er det kun garantert bruk av råvarer av kjent og dokumentert opprinnelse.

FSC-sertifiserte produkter lages kun på bestilling.

ISO 14001:2015

G-Certi-sertifikatet bekrefter herved at UAB «A-PAK» oppfyller standard kravene og omfanget som følger ISO 14001:2015 miljøstyringssystemer

ISO 9001:2015

G-Certi-sertifikatet bekrefter herved at UAB «A-PAK» oppfyller standard kravene og omfanget som følger ISO 9001:2015 kvalitetsstyringssystemer
Vår beliggenhet

Vår beliggenhet

A-PAK Ltd.

Adresse
S. Lozoraičio str. 17E,
Garliava, Kaunas district
LT-53228, Litauen
Telefonnumre
Mobiltelefon: +370 37 390186
Faks: +370 37 260487