Sotsiaalne vastutus

Ettevõtete sotsiaalse vastutus

Ettevõtte sotsiaalne vastutus – ettevõte vastutab oma mõju eest keskkonnale ja ühiskonnale. Ettevõte otsib uuenduslikke, süsteemseid lahendusi sotsiaalsetele, keskkonnakaitselistele ja laiemale majanduslikule heaoluprobleemidele.
Toetame JT seatud eesmärke ja rakendame neid vastutustundlikult ühiskonnas.
Ettevõtete sotsiaalse vastutus

Koos püüame

Kaitsta, taastada ja edendada Maa ökosüsteemide pikaajalist kasutamist, säästvalt majandada metsi, võidelda kõrbestumise vastu, peatada maa degradeerumine, peatada bioloogilise mitmekesisuse vähenemine
Arendada säästvat infrastruktuuri, edendada kõikehõlmavat ja jätkusuutlikku industrialiseerimist ning edendada innovatsiooni
Edendada püsivat, igakülgset ja jätkusuutlikku majanduskasvu, tootlikku tööhõivet ja inimväärset tööd
Tagada tervislikud eluviisid ja edendada kõigi vanuserühmade heaolu

Sertifikaadid

FSC® C145005

FSC® (Forest Stewardship Council®) on rahvusvaheline organisatsioon, mis edendab vastutustundlikku metsamajandamist kogu maailmas.

Tootmisahela rahvusvaheline FSC® sertifikaat annab garantii “A-PAK”. klientidele, et vastavalt märgistatud toodete tooraine tarnivad säästvalt töötavad tootjad ning samas on garanteeritud vaid teadaoleva ja dokumenteeritud päritoluga tooraine kasutamine.

FSC sertifikaadiga tooteid valmistatakse ainult eritellimusel.

ISO 14001:2015

G-Certi sertifikaat kinnitab, et UAB “A-PAK” vastab ISO 14001:2015 keskkonnajuhtimissüsteemide standardi nõuetele ja rakendusalale.

ISO 9001:2015

G-Certi sertifikaat kinnitab, et UAB “A-PAK” vastab standardi nõuetele ja ulatusele vastavalt ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteemidele.
Leiad meid

Leiad meid

Kinnine A/S (UAB) "A-PAK"

Aadress
S. Lozoraičio str. 17E,
Garliava, Kaunase rajoon.
LT-53228, Leedu