Socialinė atsakomybė

Įmonės socialinė atsakomybė

Įmonės socialinė atsakomybė – įmonė atsakinga už jos poveikį aplinkai ir visuomenei. Įmonė ieško novatoriškų sisteminių socialinių, aplinkosaugos ir platesnių ekonominės gerovės problemų sprendimų.
Palaikome JT iškeltus tikslus ir atsakingai pritaikome bendrovėje.

Įmonės socialinė atsakomybė

Bandome pasiekti kartu

Saugoti, atkurti, skatinti darnų žemės ekosistemų naudojimą, darniai valdyti miškus, kovoti su dykumėjimu, sustabdyti žemės degradaciją, sustabdyti bioįvairovės praradimą

Plėtoti atsparią infrastruktūrą, skatinti visa apimančią ir darnią industrializaciją ir skatinti inovacijas

Skatinti tvarų, visa apimantį ir darnų ekonominį augimą, produktyvų įdarbinimą ir tinkamą darbą

Užtikrinti sveiką gyvenimą ir skatinti visų amžiaus grupių gerovę

Sertifikatai

FSC-STD-40-004

Bureau Veritas Certification Holding SAS patvirtina, kad įmonėje įdiegta FSC™ produktų grupių kontrolės sistema pagal Forest Stewardship Council™ sertifikavimo sistemą.

ISO 14001:2015

G-Certi sertifikatas patvirtina, kad UAB „A-PAK“ atitinka standartinius reikalavimus ir taikymo sritį pagal ISO 14001:2015 aplinkosaugos vadybos sistemas.

ISO 9001:2015

G-Certi sertifikatas patvirtina, kad UAB „A-PAK“ atitinka standartinius reikalavimus ir apimtį pagal ISO 9001:2015 kokybės vadybos sistemas.

Mus rasite

Mus rasite

UAB „A-PAK“

Adresas

S. Lozoraičio g. 17E,
Garliava, Kauno r.
LT-53228, Lietuva