Projektai

Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01 „E. komercijos modelis COVID-19“

Projekto pavadinimas – UAB „A-PAK” įrangos skaitmeninimas ir automatizavimas

Projekto kodas – LT07-1-EIM-K05-021

Projekto tikslas: didinti našumą įmonėje UAB „A-PAK” ir auginti veiklos apimtis, stiprinant savo pozicijas rinkoje pagal naudojamas kartono apdirbimo technologijas, procesų efektyvinimą ir darbuotojų įsitraukimą. Įmonė kelia sau ambicingus verslo apimčių augimo tikslus, per ateinančius penkerius metus padidinti apyvartą daugiau nei du kartus ir aktyviau plėtotis eksporto apimtis į kaimynines rinkas.

Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis: 2023 08 11 – 2024 04 30

Projekto vertė: 482 223,75 Eur be PVM

Projekto vykdytojas: UAB „A-PAK”

Projekto partneris: AS „Nordisk Innovation”

Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01 „E. komercijos modelis COVID-19“

Projekto pavadinimas – Klientų savitarnos sprendimų diegimas UAB „A-PAK”

Projekto kodas – NR. 13.1.1-LVPA-K-860-01-0656

Projekto tikslas – informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu diegimas, siekiant padidinti pajamų augimą.

Paskutinių metų iššūkiai versle privertė projekto vykdytoją ieškoti būdų kaip efektyviau dirbti, sumažinti sąnaudas, pritraukti naujų klientų ir padidinti pajamas. Sprendimas – klientų savitarnos modelio diegimas. Tai leis įmonės klientams savarankiškai pateikti bei valdyti savo užsakymus, sekti gamybos planavimo, produkcijos pristatymo eigą bei terminus. Taip pat leis keistis duomenimis, susijusiais su pardavimo dokumentacija, problemų sprendimais ir vykdyti kitas savitarnos operacijas.

Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis: 2022-02-25 — 2023-02-23

Projekto vertė: 45 000,00 Eur, iš kurių 33 750,00 Eur – finansuojami iš Europos regioninės plėtros fondo kaip Europos Sąjungos atsako į Covid-19 pandemiją priemonė ir 11 250,00 Eur pareiškėjo lėšos.

Projekto vykdytojas: UAB „A-PAK”

„Internetinės prieigos modulis (B2B)“
Mus rasite

Mus rasite

UAB „A-PAK“

Adresas

S. Lozoraičio g. 17E,
Garliava, Kauno r.
LT-53228, Lietuva