Ettevõte poliitika

Kvaliteedi, keskkonnakaitse juhtimissüsteem ja FSC tootmisahela poliitika

31. oktoobril 2023. aastal

Visioon – olla ettevõte, mis toodab lainepapist pakendeid, et luua harmooniline ja turvaline keskkond.

FSC visioon – on olla ettevõte, mis kaitseb maailma metsi, vastab praeguste ja tulevaste põlvkondade sotsiaalsetele, ökoloogilistele, majanduslikele vajadustele ja õigustele.

Missioon – on keskenduda tarbijatele, selgitada ja rahuldada nende vajadusi ja soove. Liituda sotsiaalselt vastutustundliku ühiskonna ülesehitamises.

Väärtused – kvaliteet, inimsuhted, harmooniline keskkond.

Püüdes tagada toodete kõrget kvaliteeti ja vastata klientide vajadustele, osutab ettevõte teenuseid Leedu Vabariigi seaduste, standardite ja soovituslike tavade järgi. Ettevõte püüab realiseerida sotsiaalset vastutust neljas valdkonnas: ettevõtlus, keskkonnakaitse, suhted töötajate ja ühiskonnaga.

Ettevõte parendab pidevalt oma toodete kvaliteeti vastavalt tarbijate muutuvatele vajadustele.

Ettevõte tagab valmistatud toodete kõrget kvaliteedi, tagab vastutustundlike tootmistoorme järgivate tarnijate valiku, teeb tööd kvaliteetselt ning püüab vähendada negatiivset mõju keskkonnale.

Ettevõtte juhtkond

 • kohustub tagama ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 standardite nõuetele vastava integreeritud juhtimissüsteemi pideva täiustamise ja arendamise, samuti selle tootlikkuse ja keskkonnakaitse efektiivsuse tõstmise.
 • kohustub pidevalt tähelepanu pöörama kvaliteedi, keskkonnakaitse, pakendihügieeni, töötajate ohutuse ja tervise efektiivsuse parendamisele.
 • püüab täita võetud kohustusi, juriidilisi kohustusi ja rahuldada huvitatud isikute nõudmisi.
 • kohustub kaitsma keskkonda – rakendama oma tegevuses reostuse ja õnnetuste vältimise meetmeid, kasutama säästlikult loodusressursse.
 • kohustub kohustuse täiustada tootmisprotsesse ja töökorralduse meetodeid.
 • töötada ainult usaldusväärsete tarnijatega, eesmärgiga tagada, et nende pakutavad materjalid ja teenused ning töötajate töötingimused vastaksid ettevõtte poliitikale.
 • kohustub järgima FSC standardi nõuete täitmisele kõikides tegevusvaldkondades.
 • kohustub korraldama töötajatele teoreetilisi ja praktilisi koolitusi ning julgustama neid tõstma oma kvalifikatsiooni, rõhutades pidevalt isiklikku vastutust kvaliteetse töö eest.
 • kohustub pidevalt ennetama õnnetusi ja kutsehaigusi, rakendama tehnilisi uuendusi ja kõrgtehnoloogiaid, rajama töökohti, looma ettevõtte töötajatele turvalise töökeskkonna.
 • kohustub tunnustama töötajate teeneid, loomingulist initsiatiivi ja julgustama neid saavutama paremaid tulemusi.

Ettevõte tagab, et ta ei ole otseselt ega kaudselt seotud järgmiste tegevustega:

 • puitmaterjalide ebaseadusliku tootmise, ebaseadusliku puidu- või metsasaadustega kauplemisega;
 • inimõiguste rikkumistega metsanduses;
 • kõrge kaitseväärtusega metsade raadamisega metsanduses;
 • suurte metsaalade muutmine istanduseks või mittemetsatavaks maaks;
 • geneetiliselt muundatud organismide levitamises metsanduse kaudu;
 • mis tahes Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) põhikonventsioonide rikkumises, mis on määratletud ILO 1998. aasta tööalaste põhimõtete ja põhiõiguste deklaratsioonis.

Kvaliteedi-, keskkonnakaitse- ja FSC tootmisahela poliitikat teatakse, mõistetakse ja rakendatakse kõigil ettevõtte tasanditel.

Kinnine A/S (UAB) “A-PAK” direktor
Eglė Balandytė

Leiad meid

Leiad meid

Kinnine A/S (UAB) "A-PAK"

Aadress
S. Lozoraičio str. 17E,
Garliava, Kaunase rajoon.
LT-53228, Leedu